Kontaktné údaje

Prevádzka

J.A.M. FILM 1999, s.r.o.

Hríbová 18

821 05 Bratislava

SR

 

Fakturačná adresa

J.A.M. FILM 1999, s.r.o.

Fedákova 22

841 02 Bratislava

SR

 

IČO: 35766549

IČ DPH: SK2020221665

 

Tel.: +421 2/43 63 73 06

Fax: +421 2/43 63 72 91

Mail: marek@jamfilm1999.sk